Архив на статийте.

ПРОТОКОЛ

05.06.2019 09:43
Протокол.PDF

—————

ДОКУМЕНТИ

10.05.2019 18:35
Договор ОП 1 Договор ОП 2 Документация Образец 3 техническо предложение ОП 1 Образец 3 техническо предложение ОП 2 Образец 4 технически спецификации ОП 1 Образец 4 технически спецификации ОП 2.docx  ОБРАЗЦИ-декларации ОБЯВА за обществена поръчка на...

—————

Предварителни обявления

15.01.2017 18:11

—————

Становища от АОП

15.01.2017 18:11

—————

Процедури по чл.20, ал.4

15.01.2017 17:47

—————

Процедури по чл.20, ал.2

15.01.2017 17:46

—————

Процедури по чл.20, ал.3

15.01.2017 17:46

—————

Процедури по чл.20, ал.1

15.01.2017 17:45

—————

ОБЩО СЪБРАНИЕ

14.04.2016 18:00
Дневен ред: 1.    Запознаване със структурата на бюджета на детското заведение за 2016 г. 2.    Финансов отчет – изпълнение на бюджета за първото тримесечие   на 2016 година 3.      Разни КОГА:  18:00 часа    

—————

New event

18.05.2012 11:02
This is a sample event description. You can edit this description as you wish or remove the entire event.

—————