Документи                                                                                                                  


Правилник за дейността на детската градина

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА.pdf (442,9 kB)


Правилник за вътрешния трудов ред

 

ПРАВИЛНИК.doc (250368)