Документи                                                                                                                  


Правилник за дейността на детската градина

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА.pdf (442,9 kB)


Правилник за вътрешния трудов ред

 

ПРАВИЛНИК.doc (250368)

 


За връзка

ДГ "РАЛИЦА"

гр.Пловдив, ул."Захаридово"№71

032/691-335 - Директор
032/691-336 - Канцелария