Екип

Директор  Мариана Радичева

Детското заведение работи с СЕДЕМ групи, структурирани възрастово, както следва:

Яслена група "Слънчеви Зайчета" -м.с.Вили Дикова

                                                           м.с. Сийка Машева

                                                            м.с.Венета Стоянова

                                                            чистач Весела Лазарова

Първа А група "Бърборино" -         старши учител Мария Ангелова

                                                          старши учител Христина Димитрова

                                                           чистач Величка Рамаданова

Първа Б група "Лаленца" -             старши учител Николина Мирчева

                                                          учител Весела Бонева-Векиева

                                                           помощник-възпитател Ели Янчева

Втора група "Чичопейчета" -          старши учител Валерия Кирчева

                                                          старши учител Димитрия Маринова

                                                          помощник-възпитател СветлаТодорова

Трета група "Приказен свят" -        старши учител Величка Сейменска

                                                           старши учител Боряна Елкина

                                                           помощник-възпитател Мариана Митева

Детска група смесена "Пчелички"-  старши учител Стоянка Димова

                                                            старши учител Елена Татарлиева

                                                            помощник-възпитател Гинка Щерева

Детска група смесена "Мики Маус" - старши учител Величка Иванова

                                                             старши учител Цветелина Георгиева

                                                             помощник-възпитател Сийка Чаушева