Плащане по банков път

27.03.2020 15:25

Поради обявеното извънредно положение в страната може да заплащате месечните такси за  посещение на детска градина по банков път. С банков превод (по сметката на детската градина) таксите могат да заплатят и от EasyPay.
Банкова метката на ДГ "Ралица":
"Инвестбанк" АД,
IBAN: BG94IORT73753102604100
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: Такса за м...........2020г.
Задължено лица: Трите имана на детето, група
Наредител: Трите имена на родителя

За допълнителна информация използвайте електронната поща на Завеждащия административна служба - ralica_zas@abv.bg

—————

Назад