УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Предстои стартирането на електронната система за прием на деца в детски заведения в Община Пловдив, която в момента се тества. Това ще бъде оповестено публично чрез средствата за масово осведомяване, както и на интернет страницата на Община Пловдив.

Най-важното, което трябва да знаете е:

  1. В електронната система ще има два вида класирания:

-          Текущи – всеки месец за обявени свободни места;

-          Класиране за началото на нова учебна година – основно за първа група в детски градини.

  1. Датата на подаване на заявлението за участие не носи никакво предимство (единственото важно нещо е да бъде спазен крайният срок за подаване на заявлението).
  2. Подадените вече документи за прием до 30.09.2012 г. не съдържат всички необходими данни. Затова трябва да подадете заявление за участие по новите правила (Приложение № 1), след като стартира системата.
  3. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина:

-          или по електронен път (онлайн);

-          или подава заявление в едно детско заведение, посочено като първо желание за прием (в този случай директорът е длъжен да въведе данните в системата).

5. Всички необходими документи, доказващи заявените предимства (критерии), се представят в детското заведение при записване.

С цялата информация относно кандидатстване в детско заведение можете да се запознаете от „Методика за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив”“и нейните приложения:

-    Приложение № 1 (ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в централизирано класиране за прием)

-    Приложение № 2 (Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии

-    Приложение № 3 (ЗАЯВЛЕНИЕ за записване)

Методиката беше приета с Решение № 294 на Общински съвет Пловдив, взето с Протокол № 14 от 02.08.2012 г.
При въпроси се обаждайте на тел. 032/635357 или пишете на e-mail education@plovdiv.bg