ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016 Г.

 
ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ ЗОП
 • Няма публикувани
ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.2 ОТ ЗОП
 • Няма публикувани 

ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП 

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ РАЛИЦА, ГР. ПЛОВДИВ 

 1. Документация.docx 
 2. Образец 1.doc 
 3. Образец 2.doc 
 4. Образец 3 техническо предложение ОП1.docx
 5. Образец 3 техническо предложение ОП2.docx 
 6. Образец 4 - ОП1.xls
 7. Образец 4 - ОП2.xls
 8. Проект на договор ОП1.doc
 9. Проект на договор ОП2.doc 
 • Срок за получаване на офертите: 23.02.2017 г.   16:00 часа
ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.4  ОТ ЗОП
 • Няма публикувани
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП
 • Няма публикувани 

ОБЯВЛЕНИЯ И СТАНОВИЩА

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ
 • Няма публикувани
СТАНОВИЩА НА АОП
 • Няма публикувани

За връзка

ДГ "РАЛИЦА"

гр.Пловдив, ул."Захаридово"№71

032/691-335 - Директор
032/691-336 - Канцелария