ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „,РАЛИЦА“, ГР. ПЛОВДИВ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДОГОВОРИ за доставка на хранителни продукти

23.07.2019 12:51
ДОГОВОР за доставка на месо, месни продукти, риба и яйца.PDF ДОГОВОР за доставка на пресни плодове и зеленчуци.pdf

—————

ПРОТОКОЛ

05.06.2019 09:43
Протокол.PDF

—————

ДОКУМЕНТИ

10.05.2019 18:35
Договор ОП 1 Договор ОП 2 Документация Образец 3 техническо предложение ОП 1 Образец 3 техническо предложение ОП 2 Образец 4 технически спецификации ОП 1 Образец 4 технически спецификации ОП 2.docx  ОБРАЗЦИ-декларации ОБЯВА за обществена поръчка на...

—————


Правила за възлагане на обществени поръчки

 

ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016 Г.

 
ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ ЗОП
 • Няма публикувани
ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.2 ОТ ЗОП
 • Няма публикувани 

ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП 

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ РАЛИЦА, ГР. ПЛОВДИВ 

 1. Документация.docx 
 2. Образец 1.doc 
 3. Образец 2.doc 
 4. Образец 3 техническо предложение ОП1.docx
 5. Образец 3 техническо предложение ОП2.docx 
 6. Образец 4 - ОП1.xls
 7. Образец 4 - ОП2.xls
 8. Проект на договор ОП1.doc
 9. Проект на договор ОП2.doc 
 • Срок за получаване на офертите: 23.02.2017 г.   16:00 часа
ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.4  ОТ ЗОП
 • Няма публикувани
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП
 • Няма публикувани 

ОБЯВЛЕНИЯ И СТАНОВИЩА

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ
 • Няма публикувани
СТАНОВИЩА НА АОП
 • Няма публикувани