ОБЩО СЪБРАНИЕ

14.04.2016 18:00

Дневен ред:

1.    Запознаване със структурата на бюджета на детското заведение за 2016 г.

2.    Финансов отчет – изпълнение на бюджета за първото тримесечие   на 2016 година

3.      Разни

КОГА:  18:00 часа

 

 

—————

Назад