ОБЩО СЪБРАНИЕ

14.04.2016 18:00

Дневен ред:

1.    Запознаване със структурата на бюджета на детското заведение за 2016 г.

2.    Финансов отчет – изпълнение на бюджета за първото тримесечие   на 2016 година

3.      Разни

КОГА:  18:00 часа

 

 

—————

Назад


За връзка

ДГ "РАЛИЦА"

гр.Пловдив, ул."Захаридово"№71

032/691-335 - Директор
032/691-336 - Канцелария