ДОБРЕ ДОШЛИ 

В ДЕТСКА ГРАДИНА

"РАЛИЦА"! 


ВАЖНО!

Анекс към договорите за допълнителните дейности

17.06.2020 13:30
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, След съгласуване с Обществения съвет на ДГ „Ралица“, гр. Пловдив се подписа Анекс към договорите от 01.10.2019г.  за дейностите, които не са дейности на детската градина с  ЕТ “ДАНИВЕР – ГЕОРГИ -  Английски език, Танци и Арт -ателие със следните точки: 1....

—————

Плащане по банков път

27.03.2020 15:25
Поради обявеното извънредно положение в страната може да заплащате месечните такси за  посещение на детска градина по банков път. С банков превод (по сметката на детската градина) таксите могат да заплатят и от EasyPay. Банкова метката на ДГ "Ралица": "Инвестбанк" АД, IBAN:...

—————


 

ДФЗ 

Схема "Училищен плод" 

Схема "Училищно мляко"

 

ОБЯВЛЕНИЕ.PDF 

ЗАПОВЕД.PDF 


Система за електронно централизирано класиране

https://dz-priem.plovdiv.bg/home